מבצעי הדלק שלנו

באר שבע דרך חברון מבצעי התחנה

מחיר התחנה לבנזין 95 במזומן עם כרטיס הנחה

6.87

באר שבע חיים יחיל

מחיר התחנה לבנזין 95במזומן עם כרטיס הנחה

6.87

שדרות הרכבת

מחיר התחנה לבנזין 95 במזומן עם כרטיס הנחה

6.99

שדרות התעשייה

מחיר התחנה לבנזין 95 במזומן עם כרטיס הנחה

6.89

מבועים

מחיר התחנה לבנזין 95 במזומן עם כרטיס הנחה

7.00

נתיבות

מחיר התחנה לבנזין 95 במזומן עם כרטיס הנחה

6.99

רהט

מחיר התחנה לבנזין 95 במזומן עם כרטיס הנחה

7.02

אשדוד עד הלום

מחיר התחנה לבנזין 95 במזומן עם כרטיס הנחה

7.02

 

אשדוד בן גוריון

מחיר התחנה לבנזין 95 במזומן עם כרטיס הנחה

6.97

סגולה

מחיר התחנה לבנזין 95 במזומן עם כרטיס הנחה

6.98

נתניה

מחיר התחנה לבנזין 95 במזומן עם כרטיס הנחה

6.94

חיפה צק פוסט

מחיר התחנה לבנזין 95 במזומן עם כרטיס הנחה

6.89

קריית חיים

מחיר התחנה לבנזין 95 במזומן עם כרטיס הנחה

6.89

עפולה

מחיר התחנה לבנזין 95 במזומן עם כרטיס הנחה

6.83

עפולה העמק

מחיר התחנה לבנזין 95 במזומן עם כרטיס הנחה

6.95